Centrum správ a Chat

Centrum správ a Chat

Naspäť

Ako vytvorím skupinový rozhovor?

Vytvorenie rozhovoru v Cechovej kategórii tam automaticky pridá všetkých členov cechu.

Pri vytváraní rozhovoru v Sociálnej kategórii, kliknite na úpravu alebo pridanie príjemcov. Tu môžete pridať toľko ľudí, koľko chcete, napísaním ich prezývok alebo pridať všetkých členov cechu pomocou tlačidla "Pridať všetkých členov cechu". Kliknite na "Uložiť", keď máte pridaných všetkých príjemcov.


Ak sa rozhodnete pridať do už vytvoreného rozhovoru ďalších príjemcov, kliknite na možnosť "Príjemcovia" v menu v ľavom hornom rohu pre pridanie ďalších ľudí.


Výber jazyka