Artikel

Hur rekryterar jag militära enheter?

Du måste bygga en militär byggnad, sen kan du rekrytera dem via byggnaden.