Varor, Teknologier och Spelet

Varor, Teknologier och Spelet

Tillbaka

Hur fungerar olika enheter i strid?

Enheter av viss typ får bonus i attack och försvar mot enheter av en annan typ. Vissa får också terrängbonus som kan påverka deras attack, försvar, eller båda:

  • Lätta enheter ökar sitt försvar i skog/buskar och får bonus mot snabba enheter.
  • Ranged enheter får attackbonus på stenar och har ett övertag gentemot tunga enheter.
  • Snabba enheter är bra mot ranged enheter.
  • Tunga enheter boostar sitt försvar i platt terräng och kan vara användbara mot lätta enheter.
  • Artillerienheter har attack och försvarbonus mot tunga enheter.