นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

จักรวรรดิโมกุล: มินิเกมอยู่ตรงไหน?

มินิเกมอยู่ตรงไหน?

ในครั้งนี้, คุณจะพบว่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างพิเศษอยู่ทางด้านนอกของเมืองโมกุลที่กำลังเติบโตของคุณ, หมายความว่าจะไม่มีคุณสมบัติพิเศษหลังจากทำเควส 6 เควสในนิคมทางวัฒนธรรมเสร็จ (เช่น พ่อค้าในนิคมญี่ปุ่นยุคศักดินา, ตลาดลานกว้างในนิคมอินเดียแดง และอื่นๆ) ถึงอย่างนั้น, คุณยังสามารถรับรางวัลพิเศษได้หากคุณทำเควสจนถึงเควสนั้น

"หมายความว่าไม่มีสิ่งที่จะช่วยให้เล่นนิคมทางวัฒนธรรมแห่งนี้ให้จบได้เร็วขึ้น?!" คุณอาจกำลังสงสัย! ครั้งนี้, ทั่วนิคมจักรวรรดิโมกุลคือปริศนา และเป็นมินิเกมที่คุณต้องแก้มันให้ได้ ขอขยายความนิดนึง! จะมีสิ่งปลูกสร้างทางการทูต 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก 2 อย่าง และขนาดใหญ่ 3 อย่าง และสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะมีคุณสมบัติแบบกลุ่มและแบบเซ็ตเพื่อเพิ่มความสวยงามและผลผลิตในนิคมของคุณ

สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณสมบัติแบบกลุ่มและคุณสมบัติแบบเซ็ต (สิ่งปลูกสร้างทางการทูต)

สิ่งปลูกสร้างทางการทูตขนาดเล็ก จะมี คุณสมบัติแบบกลุ่ม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถวางพวกมันไว้ติดกับสถานทูตของคุณ หรืออีกนัยนึงคือสร้างไว้ตรงทางเข้า!
เมื่อคุณเชื่อมต่อสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ จำนวนคะแนนการทูตโดยรวมในนิคมของคุณจะเพิ่มขึ้น คุณสามารถวาง คลอง ไว้ทางด้านข้าง, หรือวาง ซอย ไว้ทางดัานหน้าของบันไดสถานทูต (ซอยจะไม่ให้โบนัสหากเชื่อมต่อไว้ทางด้านหลังของสถานทูตของคุณ)

โปรดทราบว่าคุณสามารถวางสิ่งปลูกสร้างทางการทูตเหล่านี้ไว้ตรงไหนก็ได้ในเมืองของคุณ แต่คุณจะได้รับโบนัสเพิ่มหากคุณวางพวกมันไว้ติดกับสถานทูตของคุณอย่างถูกต้องเท่านั้น!
ในขณะที่ สิ่งปลูกสร้างทางการทูตขนาดใหญ่ จะมี คุณสมบัติแบบเซ็ต ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรับสินค้าทางวัฒนธรรมเพิ่มได้ในทุกวันโดยการวางสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่แตกต่างกันไว้ติดกับสถานทูตของคุณ (ตรงไหนก็ได้ที่ติดกับสถานทูต, ไม่จำเป็นต้องสร้างไว้ทางด้านข้างหรือด้านหน้าของสิ่งปลูกสร้างหลัก)

สิ่งปลูกสร้างทางการทูตขนาดใหญ่จะมี 3 อย่าง และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นิคมของคุณนั้น คุณจะต้องสร้างมันทั้งหมด คุณสามารถรับโบนัสคุณสมบัติแบบเซ็ตได้สูงสุด 3 โบนัส อย่างไรก็ตาม, จะได้โบนัสก็ต่อเมื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ซ้ำกันในเซ็ต! หรือพูดง่ายๆก็คือ หากคุณวางสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่เหมือนกัน 3 อย่าง คุณจะได้รับโบนัสเพียงอย่างเดียวเท่านั้น, จะไม่ได้ 3 อย่าง! ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงการสร้างซ้ำ ;)

ตอนนี้คุณเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานของนิคมแห่งนี้แล้ว คุณอาจกำลังสงสัยว่านิคมแห่งนี้มีการท้าทายอะไร การเชื่อมต่อสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนี้เข้าไว้ด้วยกันนั้นไม่ใช่งานง่าย เพราะคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะปลดล็อคการขยายอาณาเขตตรงส่วนไหน และสิ่งกีดขวางจุดไหนที่ควรนำออก เพราะคุณจะต้องหาพื้นที่ว่างเพื่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และโรงผลิตสินค้าอีกด้วย
เลือกภาษา