เพชร แพ็คเกจ และชุดสินค้า

เพชร แพ็คเกจ และชุดสินค้า

กลับไป

Forge Plus: มีแพ็กเกจอะไรบ้างใน Forge Plus?

แพ็กเกจที่ปรึกษา


ชื่อแพ็กเกจ: แพ็กเกจที่ปรึกษา
ระยะเวลาใช้งาน: 28 วัน

คุณสามารถดูโบนัสทั้งหมดได้โดยการคลิกที่รถม้า (ไม่ใช่ในร้านค้า)
หากคุณซื้อแพ็กเกจ, คุณสามารถดูเวลาที่เหลืออยู่ได้ รวมถึงโบนัสต่างๆ ได้ในรถม้า และเมื่อแพ็กเกจหมดเวลา 28 วัน, จะสามารถซื้อใหม่ได้อีกครั้ง
เลือกภาษา