นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

ญี่ปุ่นยุคศักดินา: จะปลดล็อคพ่อค้าได้อย่างไร?

พ่อค้าสามารถปลดล็อคได้หลังจากการทำเควส 6 แรกของญี่ปุ่นยุคศักดินา และเป็นวิธีใหม่ในการรวบรวมสินค้าทางวัฒนธรรม! ในทุกวันพ่อค้าจะเสนอสินค้าทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน 3 ข้อเสนอ โดยแลกเปลี่ยนกับการเจรจาต่อรองกับชาวบ้านให้สำเร็จ สินค้าในข้อเสนอนั้นจะถูกสุ่มเลือกมาและสามารถละทิ้งข้อเสนอได้หากคุณไม่ต้องการข้อเสนอนั้น

NegotiationGameJapan.png
เลือกภาษา