1. Základní tipy

1. Základní tipy

Zpět

Štít a Teleport

Obelisk je mystická budova, která dokáže chránit a teleportovat vaše město.

Tyto akce vyžadují obrovské množství energie, takže musíte vždy počkat až se její množství v obelisku naplní. Energie se produkuje průběžně, ovšem ne v době, kdy je aktivní váš štít! Najít ji můžete také v různých speciálních předmětech.

Chraňte své město štítem
Aktivováním štítu obelisku zabráníte jakémukoliv nepřátelskému útoku. Učiníte tak kliknutím na obelisk a zvolením možnosti "Štít". Ten bude aktivní jen po omezenou dobu, kterou je možné v Chrámu ochrany prodloužit.
Nezapomeňte, že chcete-li zaútočit nebo vyšpehovat jiného hráče, bude nutné štít vypnout. Je-li váš štít aktivní, neexistuje jiný způsob, jak vás jiný hráč může napadnout. Pamatujte však na to, že jsou-li vaši vojáci mimo město (např. při získávání surovin kdekoliv na mapě), nejsou štítem města chráněni a mohou být napadeni i v době, máte-li štít ve městě aktivní.

Nemáte-li dostatek energie (či předmětů, které energii získávají), můžete použít předmět "Mírový štít", pokud jej máte. Ten nevyžaduje žádnou energii, ale pouze na omezenou dobu aktivuje štít ve vašem městě.


Telepoportujte své město
Přenášení města z místo na místo bude důležitým prvkem vaší úspěšné strategie. Náhodný teleport, který je k dispozici v obelisku, váš přesune na čistě náhodné místo na mapě. Chcete-li se vyhnout náhodě, použijte předmět "Teleport", který vám umožní vybrat si libovolné neobsazené místo na mapě, kam můžete své město přesunout. Použitím předmětu "Teleport aliance" se naopak můžeš přiblížit do oblasti obsazené vůdcem aliance.