5. Sojusz

5. Sojusz

Wróć

Walka na Terytoriach

 Okupacja innych sojuszy

Budynki należące do innych sojuszów mogą zostać najechane, zajęte i zniszczone. Aby najechać Budynek Sojuszu należący do innego sojuszu, zaznacz go na mapie, a następnie rozpocznij najazd. Jeżeli najazd się powiedzie, budynek zostanie zajęty. 

Uwaga: Bogate Budynki z Zasobami mogą zostać zaatakowane tylko podczas trwania budowy. Jednakże Cytadela może zostać zaatakowana w dowolnym momencie


 Niszczenie wrogich budynków

Po udanym zajęciu wrogiego budynku, najeźdźcza armia pozostanie w nim i przystąpi do jego niszczenia (można także wysłać więcej marszów, aby przyspieszyć ten proces). Szybkość niszczenia zależy od użytego Strażnika, a także od liczby i klasy jednostek biorących udział w dziele zniszczenia.

Jeżeli sojusz będący właścicielem zajętego budynku nie odzyska go, budynek zostanie zniszczony gdy czas dobiegnie końca. Jeżeli zniszczona zostanie Cytadela, całe Terytorium Sojuszu ulega natychmiastowej likwidacji, a jednostki zbierające surowce w aktualnie używanym Bogatym Budynku z Zasobami giną. 


 Odzyskiwanie zajętego budynku

Sojusz będący właścicielem zajętego budynku może podjąć próbę jego odzyskania poprzez wysłanie najazdu odzyskującego. Najazd podejmie wtedy walkę z armią niszczącą budynek. Jeżeli próba odzyskania będzie nieudana, niszczenie budynku będzie kontynuowane. Jeżeli próba powiedzie się, jednostki najazdu odzyskującego pozostaną w budynku i natychmiast przystąpią do jego naprawy. 

Uwaga: także sojusze wcześniej niezaangażowane w walkę o dany budynek mogą dołączyć się do niej i w dowolnym momencie przejąć okupowany budynek! W zależności od natury swoich intencji, mogą następnie kontynuować niszczenie, lub odejść pozwalając oryginalnym właścicielom na pokojowe odzyskanie budynku.


 Ochrona przed inwazją

Buduj szybko

Tylko Cytadela może zostać zajęta w dowolnym momencie. Bogate Budynki z Zasobami są narażone na atak tylko podczas trwania budowy, kiedy mogą zostać najechane, zajęte i zniszczone. Jeżeli dobrze skoordynujesz wysiłki sojuszu, budowa pójdzie szybko, i nie będziesz musiał martwić się ewentualnym najazdem.

Garnizonowanie

Wszyscy członkowie sojuszu mogą wysłać garnizony do Cytadeli poprzez wysłanie marszów, które będą w niej stacjonować. Jeżeli Cytadela zostanie najechana, stacjonujące w niej jednostki będą armią obronną, która podejmie walkę z najeźdźcą.

Uwaga: Walki w budynkach nie mają fazy fortyfikacji. Wszystkie jednostki przystępują od razu do głównej fazy bitwy. Modyfikatory jednostek obronnych pochodzą od gracza będącego przywódcą budynku. Wyjątek stanowi hospitalizacja, która jest obliczana dla każdego gracza osobno.