2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Χρησιμοποίησα μία δύναμη ενίσχυσης μονάδων, αλλά δεν πήρα όλες τις μονάδες.

Το πιο πιθανό είναι να μην είχατε αρκετό ελεύθερο πληθυσμό. Για να δημιουργήσετε νέες μονάδες, ακόμα και με αντικείμενο επίδρασης για ενίσχυση, πρέπει να έχετε τον απαιτούμενο πληθυσμό. Ή σε περίπτωση που πρόκειται για μυθικές μονάδες, να λατρεύετε τον κατάλληλο Θεό στο ναό σας.


Εμφανίζεται επίσης και ένα παράθυρο ειδοποίησης όταν δεν έχετε αρκετό ελεύθερο πληθυσμό. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στην ενότητα "Επιβεβαίωση", εάν αυτή είναι απενεργοποιημένη.