2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Μόλις ξεκίνησα σε έναν κόσμο και δεν έχω καμία αποστολή νησιού. Πρόκειται για σφάλμα;

Μπορείτε να λάβετε αποστολές νησιού μόνο αν εκπληρώνετε τουλάχιστον μία από τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχετε ολοκληρώσει την αποστολή εκμάθησης "Καθημερινές προκλήσεις" ή
  • με την πρώτη σύνδεση στο παιχνίδι με περισσότερους από 750 πόντους (αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε αν πληρείτε ήδη αυτή την προϋπόθεση)

Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε αποστολές νησιού μόνο σε νησιά με αγροτικά χωριά. Μικρότερα νησιά δε θα σας δώσουν αποστολές νησιού.

Επιλογή γλώσσας