2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Γιατί ο χρόνος για απαίτηση υλών διπλασιάστηκε σε ένα από τα αγροτικά χωριά;

Πιθανόν εξαιτίας της επίδρασης μαι έρευνας που ονομάζεται "Εξαναγκασμένη Πίστη".

Περιγραφή: Η απαίτηση υλών δίνει 115% περισσότερες ύλες από τα αγροτικά χωριά. Όμως διπλασιάζει το χρόνο αναμονής.

Αυτή η έρευνα είναι διαθέσιμη μόνο σε νέους κόσμους.