2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Έχτισα ένα άγαλμα θεού, αλλά η παραγωγή εύνοιας αυξήθηκε ελάχιστα, γιατί συνέβη αυτό;

Η παραγωγή εύνοιας υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του επιπέδου όλων των ναών που λατρεύουν τον ίδιο Θεό και η αύξηση της παραγόμενης εύνοιας δεν είναι γραμμική.

Το ειδικό κτήριο "Άγαλμα Θεού", αυξάνει την παραγωγή εύνοιας όσο 5 επίπεδα του ναού. Όσο περισσότεροι ναοί λατρεύουν τον ίδιο Θεό, τόσο λιγότερο θα επηρεάσει το άγαλμα τη συνολική παραγωγή εύνοιας για αυτόν το Θεό.