2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Πως μπορεί αντίπαλός μου να εξαπολύει τόσα ξόρκια στις μονάδες μου;

Ένας παίκτης έχει στη διάθεση του συνολικά μέχρι 500 μονάδες εύνοιας, ωστόσο αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 590 νικώντας επίπεδα στο τεχνούργημα «Σπίθα του Δία» (αυτό γίνεται με τη διάκριση του παίκτη σε κόσμους με το συγκεκριμένο τεχνούργημα).
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αντικείμενα όπως η "Ενίσχυση εύνοιας", τα οποία σας δίνουν μονάδες εύνοιας απευθείας.
Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσετε εύνοια με τη βοήθεια συγκεκριμένων ηρώων.
Τέλος, μπορείτε να κλέψετε εύνοια από άλλους παίκτες αν διαθέτετε την έρευνα «Λεηλασία Ναού» στην ακαδημία σας.