7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

Πίσω

Δε μπορώ να επιτεθώ σε κάποιον. Το παιχνίδι λέει πως έχω κοινή σύνδεση με τον παίκτη, όμως αυτό δεν ισχύει.

Η κοινή σύνδεση μπλοκάρει όλες τις ενέργειες, που διαφορετικά θα ήταν αντίθετες με τους κανόνες παιχνιδιού ενώ μοιράζεστε την ίδια σύνδεση. Η αλληλεπίδραση με έναν παίκτη, ο οποίος είχε ήδη υποστεί δράσεις από κάποιον που μοιράζεστε την σύνδεσή σας, θα ήταν αντίθετο στους κανόνες παιχνιδιού, έτσι το σύστημα το μπλοκάρει. 

Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα πως έχετε κοινή σύνδεση με αυτόν τον παίκτη, σημαίνει ότι κάποιος που μοιράζεται μαζί σας το ίντερνετ, είχε αλληλεπιδράσει με αυτόν τις τελευταίες 48 ώρες, έτσι θα πρέπει να περιμένετε λίγο πριν έρθει η σειρά σας!