7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

Πίσω

Έχω κοινή σύνδεση με άλλον παίκτη. Μπορούμε να χτίσουμε Θαύματα του Κόσμου και οι δύο;

Μια κοινή σύνδεση δεν επηρεάζει τα Θαύματα του Κόσμου. Μπορείτε να στείλετε ύλες στο ίδιο θαύμα και μπορείτε και οι δύο να χρησιμοποιήσετε εύνοια για να επιταχύνετε την κατασκευή.