7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

Πίσω

Ο λογαριασμός του φίλου/συμμάχου μου αποκλείστηκε. Μπορείτε να μου πείτε το λόγο του αποκλεισμού;

Όχι, μόνο ο αποκλεισμένος παίκτης μπορεί να ξέρει το λόγο του αποκλεισμού και μόνο αυτός ο παίκτης μπορεί να ασκήσει έφεση. 

Αν θέλετε να μάθετε γιατί αποκλείστηκε ο λογαριασμός του φίλου σας, μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο - εμείς δε μπορούμε να παρέχουμε τέτοιου είδους πληροφορίες, καθώς αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν σε τρίτους.

Σημειώστε επίσης, ότι δεν επιτρέπεται η συζήτηση περιπτώσεων αποκλεισμού στα φόρουμ του παιχνιδιού και στα κοινωνικά μας μέσα σύμφωνα με τους κανόνες του συγκεκριμένου καναλιού.