7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

Πίσω

Πως αναφέρω μηνύματα εντός του παιχνιδιού;

Πηγαίνετε στο μήνυμα που θα θέλατε να αναφέρετε. Δίπλα από το όνομα του αποστολέα (πάνω από το μήνυμα που θα θέλατε να αναφέρετε, στα δεξιά), υπάρχει μία εικόνα ενός φακέλου με ένα "!" πάνω του. Πατήστε πάνω σε αυτό για να αναφέρετε το μήνυμα.

Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε τον αποστολέα πατώντας την εικόνα με το φάκελο και το σήμα "απαγόρευσης πρόσβασης", το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της καρτέλας μηνύματος, στα δεξιά του ονόματος του παίκτη.