7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

Πίσω

Αν αναφέρω έναν παίκτη, θα γνωρίζει ποιος τον ανέφερε;

Όχι, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη προσοχή κάθε αναφορά και δε δίνουμε καμία πληροφορία σχετικά με τον παίκτη που την κάνει.