8. Διάφορα

8. Διάφορα

Πίσω

Έχω μία υπέροχη ιδέα για το παιχνίδι! Τι μπορώ να κάνω;

Αναρτήστε τις ιδέες/προτάσεις σας στην αντίστοιχη ενότητα στο φόρουμ για τις ιδέες! Τις διαβάζουμε και τις αξιολογούμε τακτικά.