2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Πότε θα λάβω το επετειακό μου δώρο και τι θα περιλαμβάνει;

Τα ακόλουθα δώρα πίστης θα απονεμηθούν για μία επέτειο λογαριασμού:


1 χρόνος: 1x Επική Στρατηγική Μάχης, 1x Ενίσχυση πρώτων υλών λόγω αφοσίωσης

2 χρόνια: 2x Επική Στρατηγική Μάχης , 2x Ενίσχυση πρώτων υλών λόγω αφοσίωσης

5 χρόνια: 5x Επική Στρατηγική Μάχης , 3x Ενίσχυση πρώτων υλών λόγω αφοσίωσης, 1x Η μεγάλη αφοσίωση

8 χρόνια: 8x Επική Στρατηγική Μάχης , 4x Ενίσχυση πρώτων υλών λόγω αφοσίωσης, 2x Η μεγάλη αφοσίωση          

10 χρόνια: 10x Θεϊκή Στρατηγική Μάχης (Επικό) επίπεδο 10, 4x Ενίσχυση Πρώτων υλών λόγω αφοσίωσης, 3x Η Μεγάλη Στρατολόγηση, 1x Ειδική Εμφάνιση Πόλης για 10 έτη παραμονής