6. Τελικό Στάδιο Παιχνιδιού

6. Τελικό Στάδιο Παιχνιδιού

Πίσω

Η Τελευταία Αντίσταση επηρεάζει την κατάσταση διακοπών;

Όταν μία συμμαχία ξεκινήσει την Τελευταία Αντίσταση, όλες οι πόλεις της μπορούν να δεχθούν επίθεση, ακόμα και αν βρίσκονται σε κατάσταση διακοπών.