6. Τελικό Στάδιο Παιχνιδιού

6. Τελικό Στάδιο Παιχνιδιού

Πίσω

Μπορεί η Τελευταία Αντίσταση να λάβει χώρα εν μέσω περιόδου ειρήνης;

Η Περίοδος Ειρήνης, προστατεύει όλες τις πόλεις από επιθέσεις, ακόμα και αυτές που ανήκουν σε συμμαχίες στην Τελευταία Αντίσταση. ΑΛΛΑ:

  • Αν υπάρχουν συμμαχίες που έχουν ξεκινήσει την Τελευταία Αντίσταση αλλά δεν την έχουν ολοκληρώσει, θα αναπροσαρμόσουμε το χρόνο λήξης, με βάση τη διάρκεια της περιόδου ειρήνης.
  • Αν υπάρχουν συμμαχίες που έχουν κατοχυρώσει την Κυριαρχία αλλά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα την Τελευταία Αντίσταση, θα αναπροσαρμόσουμε την προγραμματισμένη έναρξη, ανάλογα με τη διάρκεια της περιόδου ειρήνης. 
Επιλογή γλώσσας