6. Sluttspill

6. Sluttspill

Tilbake

Kan den siste slaget finne sted i fredstid?

Fredstid vil gjøre alle byene uakseptable, selv de som tilhører allianser i det siste slaget. MEN:

  • Hvis det er allianse (r) som har startet det siste slaget, men ennå ikke ferdig, vil vi justere sluttiden med fredstidens varighet for hver.
  • Hvis det er allianse (r) som har kvalifisert for, men ennå ikke startetdet siste slaget, justerer vi den planlagte automatiske starttiden med fredstidens varighet.