6. Sluttspill

6. Sluttspill

Tilbake

Ender verdenen når det fjerde underverket er bygget?

Verdens Underverker (Nytt system): Når en allianse vinner sluttspillet (fullføring av 4/7 verdensunder), begynner sluttspillets nedtelling. Avhengig av verdenshastigheten gjenstår det 15-60 dager til enten å kjempe for de fullførte verdensunderene eller for de resterende 3. Så snart nedtellingen er over, går verden inn i en fredstid som varer i 14 dager. Etter denne fredstiden vil verden være stengt.

Verdens Underverker (GammeltSystem): På verdener med det gamle systemet avhenger stengingen også av antall aktive brukere. Når en allianse vinner sluttspillet (fullføring av 4/7 verdensundre), kontrolleres antallet aktive brukere daglig. Hvis antallet aktive brukere synker til 300 eller lavere, begynner en nedtelling. Etter 28 dager vil verden være stengt. Merk at i dette tilfellet er det ingen fredstid på slutten.