Artykuł

Użyłem bonusu posiłki, ale nie dostałem wszystkich jednostek.

Najprawdopodobniej nie miałeś (miałaś) wystarczającej liczby wolnych mieszkańców. Aby zrekrutować jednostki, nawet przy użyciu bonusu, musisz mieć wymaganą liczbę populacji. W przypadku jednostek mitycznych należy  czcić właściwego boga w świątyni.

Istnieje również możliwość ustawienia sobie ostrzeżenia dla sytuacji braku wystarczającej liczby ludności. Sprawdź w ustawieniach, czy są aktywne.