Artykuł

Jak długo można zbierać nagrody? (Kiedy wydarzenie zniknie na dobre?)

Kilka dni przed końcem wydarzenia, pod ikoną wydarzenia pojawi się zegar. Nagrody można zbierać, dopóki nie skończy się czas.