Artykuł

Kto otrzyma nagrodę dzienną w sytuacji, gdy dwóch graczy osiągnie taki sam wynik?

Gdy dwóch graczy uzyska taki sam wynik, nagroda zostanie przyznana losowo.