1. Účet

1. Účet

1. Účet

Môžem preniesť svoj účet na iného hráča?

Účet môže byť poskytnutý inej osobe iba s písomným súhlasom tímu podpory. Táto požiadavka môže byť zamietnutá na základe rozhodnutia tímu podpory. 

Tento proces bude zahŕňať odovzdanie tohto účtu v plnom rozsahu. Nie je možné jednoducho odovzdať jeden svet. Názov účtu nemožno zmeniť počas procesu prenosu.

Neprevádzajte účet prosím, kým neodpíšeme späť, že potrebné kontroly boli vykonané.

Po schválení žiadosti už nie je možné získať kontrolu nad účtom späť. Je zakázané používať alebo predávať účet na finančný zisk. 

Ak chcete účet previesť na iného hráča, obráťte sa na náš tím podpory pre ďalšiu pomoc.