7. Pravidlá & interakcie s ostatnými hráčmi

7. Pravidlá & interakcie s ostatnými hráčmi

Naspäť

Ak nahlásim hráča, bude on vedieť, kto ho ohlásil?

Nie, s každým nahlásením zaobchádzame s maximálnou starostlivosťou a neposkytujeme žiadne informácie o nahlasovateľovi.