8. Ostatné

8. Ostatné

8. Ostatné

Mám skvelý nápad na hru. Čo môžem urobiť?

Uverejnite svoj nápad / návrh v príslušnej sekcii fóra Nápady. Pravidelne ich čítame a hodnotíme.