Μεταφορά

Μεταφορά

Πίσω

Θέλω να μάθω τις τρέχουσες διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι νέες επιλογές μετακίνησης ανακοινώνονται τόσο στην αρχική σελίδα όσο και μέσω μιας ανακοίνωσης κόσμου για τους επηρεαζόμενους κόσμους. Επιπλέον, ένα αντίγραφο των νέων θα τοποθετηθεί στην ενότητα ανακοινώσεων του φόρουμ. Ανατρέξτε σε αυτά τα μέρη για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες επιλογής μετακίνησης.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ανοιχτές επιλογές μετακίνησης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το κέντρο υποστήριξης.