Μεταφορά

Μεταφορά

Πίσω

Ο κόσμος έκλεισε και ξέχασα να μεταφέρω τον χαρακτήρα μου. Τι μπορώ να κάνω;

Επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης το συντομότερο δυνατό και θα διασφαλίσουμε ότι ο χαρακτήρας σας θα μεταφερθεί σε έναν ενεργό κόσμο. Αναφέρετε επίσης σε ποιον κόσμο θέλετε να μεταφέρετε τον χαρακτήρα σας.

Λάβετε υπόψη ότι εάν ο κόσμος θα αρχειοθετηθεί, όλα τα δεδομένα θα χαθούν και δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα μετεγκατάστασης του χαρακτήρα σας. Αυτό πιθανότατα θα συμβεί 1 μήνα μετά το κλείσιμο. Μην περιμένετε μέχρι την τελευταία στιγμή!