Migracja

Migracja

Wróć

Jak mogę przeprowadzić migrację mojej postaci?

Jeśli migracja jest dostępna, w oknie ustawień pojawi się dodatkowa zakładka. Proszę wejść w ustawienia → konto > transfer postaci. Tam może Pan/Pani wybrać serwer docelowy. Konieczne jest podanie hasła przez potwierdzeniem migracji.


Postać nie zostanie zmigrowana natychmiast po jej zakolejkowaniu, wszystkie migracje następują w nocy, więc może być konieczne oczekiwanie do 24 godzin na finalizację migracji. Nie ma możliwości zalogowania się na konto pomiędzy zleceniem, a zakończeniem migracji bez anulowania procesu. Po migracji będzie możliwe normalne zalogowanie się na postać wybierając w oknie logowania świat docelowy.
Wybierz język