Migracja

Migracja

Wróć

Jakie są wymagania dotyczące migracji?

Przed migracją postaci kilka warunków wstępnych musi zostać spełnionych:
  • Ścieżka migracji została na wybranym świecie została ustalona przez InnoGames.
  • Nie posiada Pan/Pani postaci na świecie docelowym.
  • Postać posiada co najmniej 40 poziom.
  • Postać nie ma zakolejkowanych prac, pojedynków ani trwających ofert na targu.
  • Po anulowaniu migracji należy odczekać 2 dni, aby zacząć ją ponownie
  • Pana/Pani konto nie migrowało w ciągu ostatnich 90 dni na świat docelowy.
Postać nie zostanie zmigrowana natychmiast po jej zakolejkowaniu, wszystkie migracje następują w nocy, więc może być konieczne oczekiwanie do 24 godzin na finalizację migracji. Nie ma możliwości zalogowania się na konto pomiędzy zleceniem, a zakończeniem migracji bez anulowania procesu. Po migracji będzie możliwe normalne zalogowanie się na postać wybierając w oknie logowania świat docelowy.
Wybierz język