Migrácia

Migrácia

Naspäť

Kedy kompletne ukončíte svet?

Presný proces uzatvárania je definovaný InnoGameso, berúc do úvahy veľa rôznych faktorov. Všetky svety sú priebežne monitorované a keď aktivita hráčov výrazne klesne na mnohých úrovniach po povolení migrácie, bude oznámený presný dátum uzávierky. Upozorňujeme, že ak je vo vašom svete povolená migrácia, nemusíte čakať, až bude oznámená úplná uzávierka, svoju postavu môžete kedykoľvek preniesť do iného sveta.