Migrácia

Migrácia

Naspäť

Aké sú požiadavky na presun postavy?

Pred presunom postavy musia byť splnené viaceré požiadavky:

  • Do sveta, kam si chcete presunúť postavu musí byť povolená migrácia od InnoGames.
  • Vo svete, kam si chcete presunúť svoju postavu z iného sveta, nemôžete mať založenú inú hernú postavu.
  • Vo svete, z ktorého chcete odísť, nemôžete nechať na trhu neprevzaté predmety/peniaze.
  • Postava sa v danom momente presúvania nemôže zúčastňovať duelu alebo boja o pevnosť, či iných akcií.
  • Vaša postava musí mať aspoň 40 úroveň.
  • Ak zrušíte migráciu, musíte počkať 2 dni pred začatím novej.
  • Presunúť postavu medzi svetmi je možné raz za 90 dní. Napríklad, ak sa presuniete so svojou postavou zo sveta Geronimo do sveta Delaware a potom tú postavu zmažete, ďalšiu postavu z iného sveta tam budete môcť presunúť až za 90 dní. Nie je možná žiadna výnimka alebo skrátenie.

Vaša postava nebude presunutá okamžite po zvolení tejto možnosti; všetky naplánované migrácie sa uskutočňujú cez noc, takže možno budete musieť čakať až 24 hodín na dokončenie migrácie. Medzi plánovaním a dokončením migrácie postavy sa nemôžete prihlásiť bez zrušenia procesu. Po uplynutí tejto doby budete mať prístup k svojej postave vykonaním normálneho prihlásenia a výberom cieľového sveta, do ktorého ste si presunuli postavu.
Výber jazyka