Pravidlá a problémy s ostatnými hráčmi

Pravidlá a problémy s ostatnými hráčmi

Naspäť

Niekto "ukradol" predmet na trhu, ktorý bol určený pre iného hráča

Kolónka "Poznámky k aukcii", ktorá sa nachádza v budove trhu, je iba informatívneho charakteru. Napísaním prezývky hráča do tejto kolónky nevzniká žiadny nárok ku kúpe predmetov iba menovaným hráčom. Znamená to, že keď dáte predmet na trh, môže ho kúpiť ktorýkoľvek hráč v danom svete.

Odporúčame vám pri takýchto obchodoch sa dohodnúť s druhou stranou, aby ste boli online v rovnaký čas, prípadne využiť mestský alebo aliančný trh, tam je menšie riziko, že si predmet kúpi niekto iný.

Výber jazyka