Pravidlá a problémy s ostatnými hráčmi

Pravidlá a problémy s ostatnými hráčmi

Naspäť

Môžem hrať viacerí hráči z rovnakého pripojenia?

Áno, môžete hrať aj viacerí z rovnakého pripojenia. Treba však pri tom dodržiavať pravidlá hry:

§3) Zdieľanie prostriedkov pripojenia

Hráči, ktorí vedome zdieľajú internetové pripojenie a/alebo zariadenie a používajú účty na rovnakom svete, sa nesmú v hre vzájomne ovplyvňovať (napr. sa môže jednať aj o duelovanie, ale môže sa to vzťahovať aj k iným činnostiam).
Nie je dovolené, aby hráči, ktorí zdieľajú prostriedky pripojenia, boli v interakcii s rovnakou treťou stranou (napr. pri duelovaní), pred uplynutím najmenej 12 hodín, ktoré boli medzi akciami.

Je dovolené:
  • pridať sa do rovnakého mesta a/alebo aliancie
  • zúčastniť sa rovnakého boja o pevnosť alebo dobrodružstva
  • medzi sebou obchodovať
  • používať medzi sebou bankový prevod na presúvanie herných peňazí

Je zakázané:
  • navzájom sa duelovať
  • umiestňovať na seba odmeny za ulovenie

Podstatné hlavne je, aby sa každý hráč prihlasoval iba na svoj účet a nie na účet iného hráča.
Výber jazyka