První kroky

První kroky

Zpět

Kdo je to šlechtic?

Šlechtic snižuje oddanost v nepřátelských vesnicích. Pokud oddanost ve vesnici klesne na 0 či méně, dané vesnice se zmocníte. Posílání šlechtice bez doprovodu jiných jednotek není dobrý nápad, protože ho může zabít základní obrana cílové vesnice. Maximální oddanost v každé vesnici je 100 a po jejím obsazení se nastaví na hodnotu 25. Množství snížení oddanosti šlechticem je náhodné.

Pokud chcete vytvořit šlechtice, budete potřebovat 40 000 dřeva, 50 000 hlíny a 50 000 železa. Šlechtic bude ve vesnici zabírat 100 obyvatelstva. Cestuje rychlostí 35 minut na políčko a nedokáže unést žádné suroviny.

Pokud chcete vytvořit šlechtice, musíte nejdříve postavit panský dvůr. To, kolik šlechticů můžete vytvořit, je závislé od počtu zlatých mincí, které jste vyrazili. Ty si můžete zkontrolovat v panském dvoře. Zlaté mince nezmizí, pokud byste přišli o šlechtice či vesnici. Jsou ukládány na vašem účtu v daném světě a nedají se přesouvat z vesnice do vesnice.
Čím více vesnic obsadíte, tím více mincí budete potřebovat na dalšího šlechtice.