Konec hry

Konec hry

Zpět

Dominance

Nejklasičtější vítězná podmínka, která v Divokých kmenech existuje již od jejího vzniku!

Pokud se vám daří, už po několika týdnech a měsících si můžete všimnout, že se váš kmen rozrůstá skrz mapu a získává v ní dominantní postavení. To znamená, že se blíží k vítězství ve světě, jehož vítězné podmínky jsou nastavené na dominanci.

K výhře potřebujete to, aby uběhl určitý čas od spuštění světa a aby váš kmen ovládal určité procento aktivních (hráčských) vesnic, přičemž toto procento je dán nastavením každého světa. Po dosažení potřebné dominance se odešle upozornění všem hráčům o tom, že byly splněny vítězné podmínky. Poté již jen stačí, abyste potřebnou dominanci udrželi po určitý čas, čímž budete označeni za vítěze daného světa a svět skončí.
Výběr jazyka