Ξεκινώντας

Ξεκινώντας

Πίσω

Τι είναι ο Αριστοκράτης;

Ένας Αριστοκράτης μπορεί να μειώσει την εμπιστοσύνη ενός χωριού. Εάν η εμπιστοσύνη πέσει στο 0 ή πιο κάτω, το χωριό θα γίνει δικό σου. Κάθε χωριό έχει μέγιστη εμπιστοσύνη 100. Η πτώση εμπιστοσύνης ενός Αριστοκράτη είναι κυμαινόμενη και αναφέρεται στις ρυθμίσεις του κάθε κόσμου. Υπάρχουν επίσης ενισχύσεις καθώς και η δεξιότητα του Paladin "Πειθώ", οι οποίες μπορούν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο το ποσοστό που θα ρίξει την εμπιστοσύνη ένας Αριστοκράτης με μία μόνο επίθεση.

Το κόστος για την δημιουργία ενός Αριστοκράτη είναι 40000 ξύλο, 50000 πηλός και 50000 σίδερο και χρειάζεται 100 πληθυσμό στο Αγρόκτημα. Ταξιδεύει με ταχύτητα 35 λεπτά ανά πεδίο σε κόσμο με ταχύτητα 1 και δεν μπορεί να μεταφέρει πόρους.
Επιλογή γλώσσας