Πόντοι Premium, πακέτα και Προσφορές

Πόντοι Premium, πακέτα και Προσφορές

Πίσω

Τι είναι το Ανταλλακτήριο Premium;

Από το Ανταλλακτήριο Premium μπορείς να ανταλλάζεις πόρους για πόντους premium και το αντίστροφο. Είναι προσβάσιμο από την Αγορά.
Απόθεμα και χωρητικότητα Ανταλλακτηρίου

Υπάρχει ένα Ανταλλακτήριο Premium για κάθε ήπειρο. Το κάθε ανταλλακτήριο έχει τη δική του χωρητικότητα, που δείχνει την ποσότητα του κάθε πόρου που μπορεί να αποθηκεύσει. Το τρέχον απόθεμα και η χωρητικότητα του Ανταλλακτηρίου καθορίζουν την τρέχουσα τιμή της ανταλλαγής. Οι πόροι ανταλλάσσονται σε χαμηλότερες τιμές όταν το απόθεμα είναι πλήρες και το αντίστροφο. Όταν το ανταλλακτήριο είναι πλήρες, δεν μπορούν να πωληθούν άλλοι πόροι σε αυτό. Όταν το ανταλλακτήριο είναι κενό, δεν μπορούν να αγοραστούν άλλοι πόροι από αυτό.    
    

Τοποθέτηση προσφοράς

Μπορείς να ορίσεις τιμές στα πεδία "Αγορά" και "Πώληση" και να δεις την κατά προσέγγιση αξία τους, βασιζόμενη στις τρέχουσες τιμές των πόρων.    
    

Κάνοντας μία ανταλλαγή

Όταν κάνεις μια προσφορά, το Ανταλλακτήριο σου προτείνει μια ανταλλαγή με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω για τους πόντους premium. Όταν αποδεχτείς την προσφορά, οι πόροι θα ξεκινήσουν τη μεταφορά από το Ανταλλακτήριο προς το χωριό σου. Η πώληση πόρων στο Ανταλλακτήριο απαιτεί την παράδοσή τους από τους εμπόρους του χωριού σου, ενώ η αγορά τους χρησιμοποιεί τους εμπόρους τους Ανταλλακτηρίου. Και για τις δύο περιπτώσεις, ο χρόνος ταξιδίου θα είναι 2:00:00 για κόσμο ταχύτητας 1. Σημειώστε πως οι πόντοι Premium που αποκτήθηκαν με τη συγκεκριμένη μέθοδο δεν μπορούν να μεταφερθούν ποτέ.            
    

Προμήθεια και ανάπτυξη

Όταν αγοράζεις πόρους από το Ανταλλακτήριο θα υπάρχει μία μικρή προμήθεια που αφαιρείται αυτόματα προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα των ανταλλασσόμενων πόρων. Κάθε μέρα, τα Ανταλλακτήρια σε διπλανές ηπείρους θα αλλάζουν τη χωρητικότητα και το απόθεμά τους προκειμένου να εξομαλύνονται οι διαφορές στις τιμές τους.    

Επιλογή γλώσσας