Λογαριασμός

Λογαριασμός

Λογαριασμός

Πώς μπορώ να αποθηκεύσω την πρόοδό μου στο παιχνίδι;

Η πρόοδός σου στις Φυλετικές Μάχες αποθηκεύεται αυτόματα στους server της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης αποθήκευσης.