Λογαριασμός

Λογαριασμός

Πίσω

Μου λείπουν ένα ή περισσότερα Επιτεύγματα.

Πολλά επιτεύγματα δεν μπορούν να δοθούν αναδρομικά και γι' αυτό δεν έχουν δοθεί σε παλιούς κόσμους. Για τους νέους κόσμους, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ο λογαριασμός να είχε διαγραφεί προτού κλείσει ο κόσμος και γι' αυτόν το λόγο να μην έχει λάβει τα αντίστοιχα επιτεύγματα. Επίσης, χρειάζονται κάποιες ημέρες μετά το οριστικό κλείσιμο του κόσμου έως ότου δοθούν τα επιτεύγματά τους στους παίκτες του. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τα επιτεύγματα που απονέμονται μετά το κλείσιμο του κόσμου.

Επιλογή γλώσσας