Παιχνίδι

Παιχνίδι

Πίσω

Πώς διαγράφω ένα κτήριο;

Τα κτίρια μπορούν να κατεδαφιστούν από το ένα επίπεδο στο αμέσως προηγούμενο. Τα βασικά κτίρια (κεντρικό, κρυψώνα, αποθήκη και αγρόκτημα) δεν μπορούν να πάνε πιο κάτω από το επίπεδο 1. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη στο κεντρικό κτίριο στην καρτέλα κατεδάφισης αν το κεντρικό κτίριο είναι τουλάχιστον στο επίπεδο 15 και η εμπιστοσύνη του χωριού είναι 100.