Ξεκινώντας

Ξεκινώντας

Πίσω

Πώς παίρνω περισσότερους πόρους;

Πόροι συλλέγονται από τα τρία βασικά κτήρια παραγωγής πόρων: το Ξυλουργείο, το Λατομείο και το Σιδηρωρυχείο. Επίσης, μπορείς να λεηλατήσεις πόρους κάνοντας επιθέσεις σε άλλους παίκτες και σε χωριά βαρβάρων. Έχε στα υπ' όψιν σου πως η συγκεκριμένη επιλογή είναι ανενεργή σε ορισμένους κόσμους. Μπορείς να ελέγξεις εάν είναι ενεργή η συγκεκριμένη ρύθμιση, από τις γενικές ρυθμίσεις ενός κόσμου.

Επιλογή γλώσσας