Συμβατότητα και τεχνικά ζητήματα

Συμβατότητα και τεχνικά ζητήματα

Συμβατότητα…

Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα του παιχνιδιού;

Οι Φυλετικές Μάχες είναι μεταφρασμένες στην τοπική γλώσσα του κάθε server και ως εκ τούτου υποστηρίζεται μόνο η γλωσσική έκδοση στην οποία υπάρχει λογαριασμό;. Για παράδειγμα, στην Γερμανική έκδοση του παιχνιδιού η γλώσσα πάντα θα είναι τα Γερμανικά ενώ στην Σουηδική έκδοση η γλώσσα θα είναι πάντα τα Σουηδικά. Ένας χρήστης δεν μπορεί να εναλλάξει γλωσσικές εκδόσεις.