Συμβατότητα και τεχνικά ζητήματα

Συμβατότητα και τεχνικά ζητήματα

Πίσω

Υπάρχει μουσική ή ήχος στις Φυλετικές Μάχες;

Δεν υπάρχει μουσική στις Φυλετικές Μάχες, παρά μόνο ήχοι ειδοποιήσεων και εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να τροποποιηθούν στο μενού των ρυθμίσεων.