Premiumpoeng, pakker og salg

Premiumpoeng, pakker og salg

Tilbake

Prisjusteringer

Verden er et dynamisk sted med mange forskjellige land og økonomier. Valutakursene reflekterer disse forskjellene, og med få unntak endres de også over tid, på en måte, og holder ulike økonomiers konkurranseevne i balanse.

For å holde seg oppdatert med markedsutviklingen justerer Apple og Google jevnlig prisene sine over tid. Årsakene til dette er hovedsakelig valutakurser (FX) og tilleggsskatter (moms). Hver gang valutakursene endres eller tilleggsavgifter belastes, justeres prisene.

For å sikre et rettferdig prismiljø blant alle spillenes mobilplattformer, bestemte InnoGames seg for å holde prisene på Google Play og Apple App Store på linje. Dette betyr at når enten Apple eller Google oppdaterer prisene sine, vil vi bringe prisene på den andre plattformen til samme nivå.

 Tabellen nedenfor viser hvordan priser og Premium-verdier vil endre seg i spillet 5. oktober 2022, basert på Apple-prisendringer.Relaterte artikler
Velg språk