Hoe te beginnen

Hoe te beginnen

Terug

Welk gebouw doet wat?

Main1.png HoofdgebouwIn het Hoofdgebouw kan je gebouwen bouwen of upgraden. Hoe hoger het level van je hoofdgebouw hoe sneller de gebouwen klaar zullen zijn. De wereldinstellingen staan je toe om gebouwen ook af te breken van zodra je hoofdgebouw level 15 is.
Barracks1.png Kazerne In de kazerne kan je infanterie rekruteren. Hoe hoger zijn level hoe sneller de rekrutering.
Stable1.png Stal In de stal kan je cavalerie rekruteren. Hoe hoger zijn level hoe sneller de rekrutering.
Garage1.png Werkplaats In de stal kan je rammen en katapulten bouwen. Hoe hoger zijn level hoe sneller de rekrutering

Church1.png Kerk De kerk geeft al je dorpen in zijn omgeving 'geloof'. Als een dorp gelovig is dan zullen de troepen aan 100% efficiëntie vechten in plaats van 50%. De kerk is enkel beschikbaar op sommige werelden.
Church f1.png Eerste Kerk De eerste kerk geeft alle dorpen in zijn omgeving geloof. Als een dorp gelovig is dan zullen de troepen aan 100% efficiëntie vechten in plaats van 50%. De eerste kerk is standaard gebouwd in je eerste dorp. Kerken zijn niet op alle werelden beschikbaar.
Snob1.png Adelshoeve In de Adelshoeve kan je edelmannen opleiden. Zij zorgen ervoor dat je andere dorpen kan overnemen.
Smith1.png Smederij In de smederij kan je ontwikkelingen doen en wapens verbeteren. De smederij upgraden staat je toe meer wapens te ontwikkelen en de ontwikkeltijd te verkorten.
Place1.png Verzamelplaats In de verzamelplaats ontmoeten je troepen elkaar. Van hier kan je commando's geven over je troepen.
Statue1.png Standbeeld Bij het standbeeld eren je dorpsbewoners je ridder. Als je ridder dood gaat kan je één van je troepen opleiden tot nieuwe ridder
Market1.png Markt In de markt kan je ruilen met andere spelers.
Wood1.png Houthakkers Buiten je dorp in het donkere bos kappen je houthakkers hout. Dat is nodig voor je gebouwen en wapens. Hoe hoger het level hoe meer je produceert.
Stone1.png Leemgroeve In de leemgroeve ontginnen je werkmannen leem. Dat is nodig voor nieuwe gebouwen. Hoe hoger het level hoe meer je produceert.
Iron1.png Ijzermijn In de ijzermijn graven je werkmannen naar het broodnodige ijzer. Dat is nodig voor nieuwe gebouwen. Hoe hoger het level hoe meer je produceert.
Farm1.png Boerderij De boerderij ondersteunt je werkmannen en troepen met voeding. Zonder je boerderij te upgraden kan je dorp niet groeien. Hoe hoger het level hoe meer bevolking je kan huisvesten.
Storage1.png Opslagplaats De opslagplaats bewaart je grondstoffen. Hoe hoger zijn level hoe meer grondstoffen opgeslagen kunnen worden.
Hide1.png Schuilplaats Grondstoffen in je schuilplaats kunnen niet geplunderd worden door je vijanden. Hoe groter het is hoe meer het kan opslaan. zelfs vijandige verkenners zien niet hoeveel grondstoffen je in je opslagplaats hebt opgeslagen.
Wall1.png Muur De muur verdedigt je dorp tegen vijandige troepen. Hoe hoger zijn level hoe hoger de basisverdediging van je dorp. Het verbetert ook de defensieve krachten van troepen die in het dorp gestationeerd staan.
Smalltower2.png Uitkijktoren De uitkijktoren kijkt uit over alle dorpen in zijn radius en zal automatisch binnenkomende aanvallen taggen zodat je weet welk type en hoeveel troepen je kant opkomen